moff

Surface patterns for public environments, digital printed at floor, wall and ceiling materials / MOFF -mönster mot offentlig miljö,

där fem västsvenska designers tagit fram mönster och visar hur dessa kan tryckas direkt på golv-, vägg- och takmaterial.